National Taiwan Museum of Fine Arts
Jan Koniarek Gallery in Trnava

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Klingspor museum Offenbach am Main Permannent collection

Národní galerie v Praze - sbírka grafiky
National Gallery in Prague - collection of graphic prints

Národní galerie, Washington D.C. – stálá sbírka
National Gallery of Art, Washington D.C. – permanent collection

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha
Ministry of Foreign Affairs of CR, Prague

Česká národní banka, Praha
Czech National Bank, Prague

Živnostenská banka, Praha
Muzeum Holocaustu, Dněpropetrovsk, Ukrajina
Museum of the Holocaust, Dniepropetrovsk, Ukraine

Nejvyšší kontrolní úřad, Praha
Supreme Control Office, Prague

Památník národního písemnictví Praha
Museum of Czech Literature